O nas

01

Zadowolenie klienta

Produkcja najwyższej jakości opakowań, które są dostarczane na czas oraz wsparcie techniczne w doborze optymalnych rozwiązań pozwalające na budowanie długotrwałych relacji z naszymi partnerami w biznesie.
02

Dbałość o środowisko

Ciągły rozwój poprzez inwestycje w najnowsze technologie pozwalające na uzyskiwanie ultra cienkich opakowań o dobrej wytrzymałości oraz badania i wdrażanie rozwiązań pozwalających na wprowadzanie na rynek opakowań nadających się do recyklingu.

O nas

Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim jest polską firmą rodzinną, która rozpoczęła działalność w 1986 r. Mając na względzie zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klientów oraz poprawę konkurencyjności firmy na rynku opakowań wspólnicy szczególną uwagę przywiązują do rozwoju fabryki, który realizują poprzez ciągłe inwestycje w postęp techniczny, automatyzację procesów produkcyjnych i poprawę jakości wyrobów.

Certyfikaty

W 2004 r. spółka uzyskała po raz pierwszy certyfikat ISO 9001, a w 2018 certyfikat HACCP. System zarzadzania jakością jest utrzymywany i stale udoskonalany.

Nasza

Specjalizacja

Fabryka specjalizuje się w produkcji opakowań foliowych na indywidualne zamówienia klientów z wielokolorowymi nadrukami. Spółka ma ponad 35-cio letnie doświadczenie w produkcji  szerokiego asortymentu wyrobów z różnych folii PE, PP, PA, PET, PETmet i wielowarstwowych laminatów uzyskiwanych z połączenia różnych typów i rodzajów wymienionych folii. Wykonuje tez szereg typów worków z folii i laminatów. Wśród odbiorców opakowań foliowych są producenci: chemii gospodarczej, podłoży ogrodniczych, karm dla zwierząt, produktów spożywczych, nawozów sztucznych, surowców przemysłowych, materiałów budowlanych, itp.

Serdecznie zachęcamy do poznania naszej oferty i zapraszamy do współpracy.
Danuta i Ryszard Rossochaccy

Fundusze Europejskie

Firma Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt.: „Uruchomienie produkcji opakowań na bazie pięciowarstwowych folii w efekcie wdrożenia prac B+R w Rossoplast”
Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-28-0007/18-00
Wartość projektu: 29 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania 17 640 000,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel Projektu

Celem projektu jest zaoferowanie na rynku europejskim wysokojakościowych laminatów z folii wielowarstwowych o parametrach znacznie przewyższających wyroby konkurentów, będące odpowiedzią na oczekiwania odbiorców i zagospodarowanie niszy rynkowej. Działania podejmowane w projekcie zorientowane są na wdrożenie do własnej działalności gospodarczej nowatorskiej technologii produkcji wyrobów o znacznie obniżonej grubości przy jednoczesnym zwiększeniu parametrów użytkowych i technicznych, będących wynikiem realizacji prac B+R Rossoplast.

Planowanymi efektami projektu jest:

01

wdrożenie technologii wysokojakościowych opakowań na bazie 5-warstwowych folii,

02

wprowadzenie 2 innowacji produktowych w postaci gamy zasadniczo ulepszonych laminatów o znacznie korzystniejszych parametrach cech fizykochemicznych i użytkowych oraz worków z laminatów,

03

wprowadzenie innowacji procesowej w postaci sposobu produkcji laminatów foliowych,

04

zainicjowanie innowacji organizacyjnej dotyczącej wyodrębnienia w strukturze Spółki nowej komórki produkcji laminatów foliowych,

05

zainaugurowanie innowacji marketingowej polegającej na rozpoczęciu kampanii reklamowej bazującej na nowatorskich w skali przedsiębiorstwa i rynku rozwiązaniach,

06

utworzenie 4 nowych miejsc pracy dla pracowników produkcyjnych.

Historia naszej firmy

1986

Rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji opakowań foliowych

2004

Uzyskanie pierwszego certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001

2005

Rozpoczęcie programu wymiany całego parku maszynowego

2008

Zakup nowej drukarki W&H Novoflex współfinansowany ze środków UE w ramach sektorowego programu operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

2008 - 2010

zakup i instalacja linii do produkcji opakowań z folii i laminatów składającej się z laminatora, maszyny do precyzyjnego cięcia folii, linii zgrzewającej worki oraz profesjonalnej mieszali farb do druku, współfinansowany ze środków UE w ramach regionalnego programu operacyjnego – Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2009 – 2012

Zakup i instalacja linii do produkcji opakowań, składającej się z linii do produkcji trójwarstwowej folii PE, linii zgrzewającej worki oraz wyposażenie laboratorium, współfinansowane ze środków UE w ramach regionalnego programu operacyjnego – Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2012

Zakup i instalacja linii do produkcji pięciowarstwowej folii PE, współfinansowane ze środków UE w ramach regionalnego programu operacyjnego – Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2014

Zakup i instalacja nowej drukarki do druku flekso, współfinansowane ze środków UE w ramach regionalnego programu operacyjnego – Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz zakończenie procesu wymiany maszyn i urządzeń na nowe i nowoczesne przy wsparciu budżetu państwa i Unii Europejskiej

2018

uzyskanie certyfikatu systemu HACCP

2019-2020

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polegającego na zakupie nowej linii do produkcji opakowań na bazie pięciowarstwowej folii PE. W ramach inwestycji Spółka zakupiła linie do produkcji folii pięciowarstwowej, drukarkę do druku flekso, laminator umożliwiający laminacje folii metodą rozpuszczalnikową i bezrozpuszczalnikową, urządzenie do precyzyjnego cięcia folii z inspekcja nadruku, maszynę do produkcji worków typu Doypack, maszynę do produkcji worków premium typu Stabilopack i worków z płaskim dnem.

Dołącz do zespołu

Kariera

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, napisz do nas:

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką. Korzystając ze strony, zgadzasz się na jej warunki.