O nas

Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim jest polską firmą rodzinną, która rozpoczęła działalność w 1986 r. Mając na względzie zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klientów oraz poprawę konkurencyjności firmy na rynku opakowań wspólnicy szczególną uwagę przywiązują do rozwoju fabryki, który realizują poprzez ciągłe inwestycje w postęp techniczny, automatyzację procesów produkcyjnych i poprawę jakości wyrobów.

Certyfikat ISO i dofinansowania z Unii Europejskiej
W 2004 r. spółce został przyznany certyfikat ISO, obecnie pracujemy zgodnie z EN ISO 9001:2008. W 2005 r. rozpoczęto realizację programu rozwoju zakładającego wymianę na nowe całego wyposażenia produkcyjnego fabryki. Spółka zainwestowała w nowoczesne środki produkcji posiadające innowacyjne rozwiązania renomowanych producentów światowych. Oddana w I kwartale 2014 r. inwestycja zakończyła proces wymiany wszystkich maszyn i urządzeń na nowoczesne, wyprodukowane już w XXI w. W realizacji planów rozwoju spółka korzysta z dotacji Unii Europejskiej.

Specjalizacja
Fabryka specjalizuje się w produkcji opakowań foliowych na indywidualne zamówienia klientów z wielokolorowymi nadrukami. Spółka ma 30-sto letnie doświadczenie w produkcji szerokiego asortymentu wyrobów z folii LDPE, LLDPE, mLLDPE, OPP, CPP, PET, PETmet i wielowarstwowych laminatów uzyskiwanych z połączeń dowolnych rodzajów wymienionych folii. Wykonuje też różnego typu worki z folii i laminatów. Wśród odbiorców opakowań foliowych są producenci: chemii gospodarczej, podłoży ogrodniczych, karm dla zwierząt, produktów spożywczych, nawozów sztucznych, surowców przemysłowych, materiałów budowlanych, itp.

Serdecznie zachęcamy do poznania naszej oferty i zapraszamy do współpracy.
Danuta i Ryszard Rossochaccy

 

Informujemy, że firma Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt.: „Uruchomienie produkcji opakowań na bazie pięciowarstwowych folii w efekcie wdrożenia prac B+R w Rossoplast”
Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-28-0007/18-00
Wartość projektu: 29 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania 17 640 000,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest zaoferowanie na rynku europejskim wysokojakościowych laminatów z folii wielowarstwowych o parametrach znacznie przewyższających wyroby konkurentów, będące odpowiedzią na oczekiwania odbiorców i zagospodarowanie niszy rynkowej. Działania podejmowane w projekcie zorientowane są na wdrożenie do własnej działalności gospodarczej nowatorskiej technologii produkcji wyrobów o znacznie obniżonej grubości przy jednoczesnym zwiększeniu parametrów użytkowych i technicznych, będących wynikiem realizacji prac B+R Rossoplast.

Planowanymi efektami projektu jest:

  1. wdrożenie technologii wysokojakościowych opakowań na bazie 5-warstwowych folii,
  2. wprowadzenie 2 innowacji produktowych w postaci gamy zasadniczo ulepszonych laminatów o znacznie korzystniejszych parametrach cech fizykochemicznych i użytkowych oraz worków z laminatów,
  3. wprowadzenie innowacji procesowej w postaci sposobu produkcji laminatów foliowych,
  4. zainicjowanie innowacji organizacyjnej dotyczącej wyodrębnienia w strukturze Spółki nowej komórki produkcji laminatów foliowych,
  5. zainaugurowanie innowacji marketingowej polegającej na rozpoczęciu kampanii reklamowej bazującej na nowatorskich w skali przedsiębiorstwa i rynku rozwiązaniach,
  6. utworzenie 4 nowych miejsc pracy dla pracowników produkcyjnych.

 

Historia

1986

Zarejestrowanie działalności rzemieślniczej

Wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych

1993

Rejestracja spółki cywilnej

Zakup nowej hali produkcyjnej przy ul Dantyszka 19

1995

Zakup pierwszej profesjonalnej maszyny fleksograficznej

1998

Zakup automatów do zgrzewania

2001

Rozbudowa hal produkcyjnych

2005

Utworzenie przygotowalni fleksograficznej

2013

Wymiana całego zaplecza maszynowego na sprzęt

wyprodukowany przez światowych liderów budowy maszyn