Laminat Triplex

Korzyści płynące z zastosowania laminatów: dostosowanie struktury laminatu do wymagań pakowanego produktu, optymalnego ze względu na jego koszt i stawiane mu wymagania, dopasowanie wytrzymałości opakowania do potrzeb, możliwość otrzymania odpowiedniej barierowości opakowania poprzez właściwy dobór struktur warstw, zabezpieczenie nadruku przed uszkodzeniami w procesie pakowania, przechowywania i transportu zapakowanych produktów, dostosowanie warstwy termozgrzewalnej do charakterystyki maszyny […]

Laminat Duplex

Korzyści płynące z zastosowania laminatów: dostosowanie struktury laminatu do wymagań pakowanego produktu, optymalnego ze względu na jego koszt i stawiane mu wymagania, dopasowanie wytrzymałości opakowania do potrzeb, możliwość otrzymania odpowiedniej barierowości opakowania poprzez właściwy dobór struktur warstw, zabezpieczenie nadruku przed uszkodzeniami w procesie pakowania, przechowywania i transportu zapakowanych produktów, dostosowanie warstwy termozgrzewalnej do charakterystyki maszyny […]

Taśma Mono

W procesie jednoczesnego współwytłaczania pięciu warstw folii, każda z nich może być odrębnie barwiona, a jej cechy fizyko-chemiczne i skład surowcowy mogą być odrębnie modyfikowane. Dzięki temu można otrzymać folie o ściśle określonych parametrach i właściwościach. Nasze linie do wytłaczania pięciowarstwowej folii posiadają nowoczesne, komputerowe systemy sterowania i kontroli wszystkich parametrów produkcji, automatyczne dozowanie do […]