Polityka Prywatności

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna ul. Dantyszka 19 11-100 Lidzbark Warmiński.
II. Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, przygotowania ofert handlowych zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach.
IV. Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do okresu 3 lat po wygaśnięciu pełnomocnictwa.
V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uzyskanie ofert.
VIII. Informuję, że Fabryka Opakowań Foliowych ROSSOPLAST D. i R. Rossochaccy Spółka Jawna nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Strona używa plików cookies zgodnie z polityką. Korzystając ze strony, zgadzasz się na jej warunki.